REGULAMIN

Regulamin pobytu w ośrodku „Domki Oleńka”

• Pobyt w Domkach”Oleńka” rozpoczyna się o godz.14.00, kończy o godz. 10.00.

• Należność za pobyt – pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku – oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu.

• Cisza nocna na terenie naszego Ośrodka obowiązuje w godz. 22.00 – 7.00.

• Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności personelu Domków „Oleńka”.

• Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów  wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających.

• Korzystanie z placu zabaw przez dzieci – wyłącznie pod opieką dorosłych.

• Osoby nie będące Gośćmi naszego Ośrodka mogą przebywać na jego terenie – po wcześniejszym zgłoszeniu personelowi – do godz. 22.00

• Właściciele zwierząt zobowiązani są do ich nadzoru, do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.